Sekce pro provizní prodejce


 

VALNÁ HROMADA 2018

 

 

Oznámení o konání valné hromady

 

Představenstvo společnosti

 

PEGAS GROUP & TRAVEL a.s., IČ 29387060, Olomouc, Nová Ulice, Litovelská 117/6, PSČ 77900

 

zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě oddíl B, vložka 10161,

s v o l a v á  na 30.11. 2018 v sídle společnosti Litovelská 117/6, Olomouc ve 14 hodin

řádnou valnou hromadu

 

 

Pořad jednání valné hromady:

 

  1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti valné hromady

 

  1. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady, volba jejího předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
  2. Návrh na schválení  roční účetní závěrky za rok 2017 a návrh rozdělení zisku
  3. Schválení řádné účetní závěrky a rozdělení výsledku hospodaření
  4. Projednání plnění rozpočtu na rok 2018
  5. Projednání a stanovení obchodních cílů na rok 2019
  6. Projednání změny člena představenstva a dozorčí rady
  7. Návrh na změnu stanov
  8. Diskuze
  9. Závěr

 

Řádná účetní závěrka je akcionářům k dispozici k nahlédnutí ode dne uveřejnění tohoto oznámení v sídle společnosti každý pracovní den od 14.00 hod. do 17.00 hod, do doby konání valné hromady 30.11.2018. od 14.00hodin v sídle společnosti.

 

 

V Olomouci dne 16.10.2018

 

 

 

 

                                                                                               

   

                                                                                              Mgr. Jiřina Mihulová, MBA

                                                                                               člen představenstva

 

 

Dostupné destinace