Vysvětlivky k zájezdům a cenám


 

Vysvětlivky k zájezdům a cenám

 
Poznámky k letovým řádům:

V průběhu sezóny může docházet vlivem stále se zvyšující hustoty leteckého provozu nad Evropou ke změnám a posunům v časech letů. Přestože cestovní kanceláře a letecké společnosti činí vše pro dodržení smluvně stanovených letových řádů, zvýšená opatření k posílení bezpečnostní a letecké dopravy a přísná pravidla pro dodržení všech technologických postupů předepsaných v letecké přepravě způsobují, že všechny změny letových řádů (někdy i na poslední chvíli) jsou stále běžnější. Upozorňujeme na tuto skutečnost stejně jako na to, že první a poslední den Vaší dovolené jsou určeny k dopravě na místo pobytu a zpět a nikoliv k vlastní rekreaci. Aktuální letový řád bude uveden na Vašich cestovních dokladech. O jakýchkoliv případných změnách budete informováni bezodkladně, jakmile k nim dojde. Klient je povinen si ověřit den před odletem letové časy na webové stránce www.pegas-travel.cz  nebo na tel. čísle 585 428 886 nebo 585 227 078 (od 09:00 do 19:00 hodin) nebo v sobotu a neděli na pohotovostní lince tel.čísle 777 888 550 (od 09:00 do 19:00 hodin). V případě, že si klient časy odletů neověří, přebírá veškeré důsledky z toho plynoucí.

 

V ceně katalogových zájezdů, pokud není uvedeno jinak, je zahrnuto:

Letenka, transfer z/do hotelu v místě pobytu, ubytování a stravování dle výběru (u 8 denních pobytů je zahrnuto 7 noclehů, u 11-ti denních pobytů je zahrnuto 10 noclehů, u 12-ti denních pobytů je zahrnuto 11 noclehů, u 15-ti denních pobytů je zahrnuto 14 noclehů, pokud není uvedeno jinak), letištní a bezpečnostní taxy (platné k 30.10.2013), záloha na palivový příplatek (kalkulováno k výši platné 30.10.2013), aktuální výše palivového příplatku bude upřesněna 21 dní před odletem a může být doúčtována v případě navýšení paliva dle aktuální výše, prohlídky dle programu včetně vstupného u poznávacích a kombinovaných zájezdů, služby česky, slovensky, popřípadě anglicky mluvícího delegáta, povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona č. 159/99 Sb. Podle mezinárodních zvyklostí musí hosté opustit pokoje v den odjezdu do 12:00 hodin (v některých případech již do 10:00 hodin) a možnost nastěhování v den příjezdu je nejdříve po 14:00 hodině (v některých případech až po 15:00 hodině). Časný příjezd nebo pozdní odjezd neopravňuje k delšímu používání pokoje. Je možno zajistit za příplatek včasné nastěhování - early check in, nebo pozdní vystěhování - late check out, tato služba je na zpětné potvrzení hotelem.

 

V ceně katalogových zájezdů nejsou zahrnuty fakultativní a nepovinně volitelné doplatky:

Komplexní pojištění : ve výši 35,- Kč/osoba/den (bližší informace na str. 5 katalogu 2014), vízum (Egypt), nepovinné poplatky splatné v místě pobytu, výlety atd. Cestovní pojištění není zahrnuto v ceně katalogových zájezdů ani jiných vyhlášených nabídkách pořadatele zájezdu. Cestovní pojištění je nepovinný doplatek ke každému zájezdu pořádaného cestovní kanceláří PEGAS TRAVEL. Pokud zákazník nemá zájem o komplexní pojištění zprostředkované CK PEGAS TRAVEL, je povinen podepsat čestné prohlášení, ve kterém stvrdí, že vlastní cestovní pojištění bez spoluúčasti do minimální výše 1.500.000,-Kč na léčebné výlohy s repatriací. Tímto přísežným prohlášením se také zákazník vzdává všech nároků v případě pojistné události k CK PEGAS TRAVEL. V případě, že zákazník nedodá cestovní kanceláři PEGAS TRAVEL toto přísežné prohlášení k cestovní smlouvě s vlastnoručním podpisem, CK má právo zákazníkovi cestovní komplexní pojištění doúčtovat. K dispozici je Vám také NONSTOP Assistenční služba Europ Asistance, která Vám pomůže v naléhavých případech.

 
Vízovné:

Při vstupu do Egypta musí mít každá osoba vízum (pokud není uvedeno jinak), bez něj není vstup do této země možný. Naše cestovní kancelář PEGAS TRAVEL automaticky všem klientům vyřizuje vízum předem za cenu 700,- Kč včetně manipulačních poplatků. Vízum přiděluje delegát CK PEGAS TRAVEL po příletu do Egypta, ještě před pasovou kontrolou. Jelikož musí mít děti při cestě do zahraničí vlastní cestovní pas, musí mít i vlastní vízum. V případě, že klient nemá zájem o vyřízení víza ze strany naší cestovní kanceláře, musí být tento požadavek uveden na cestovní smlouvě při zakoupení zájezdu. V tomto případě je CK PEGAS TRAVEL zproštěna jakýchkoli komplikací v dané destinaci, jako je např. neudělení víza a následné nevpuštění pasovou kontrolou do Egypta. Pro udělení víza je vyžadován pas platný nejméně 6 měsíců po odletu z Egypta. Cestující s tzv. rychlopasy, které se vydávají pouze na 6 měsíců nebudou již v ČR odbaveni z důvodů, že Egypt zpřísnil své vstupní podmínky !!!       

 

Spropitné – bakšišné:

Spropitné - „bakšišné“ je více méně povinností a je naprosto běžné v arabských zemích za poskytnuté služby spropitné zaplatit. Není neobvyklé, že ochota poskytnout spropitné se následně odrazí na kvalitě obdržených služeb. Je na každém z Vás, jakou výši spropitného zaplatíte. Spropitné je dobrovolné. 

 
Stravování:

Polopenze - stravování začíná první den pobytu večeří a poslední den končí snídaní. All inclusive - nápoje a stravování začínají první den obědem po ubytování a poslední den končí ve 12:00 hodin. Upozorňujeme klienty na možnost zmeškání objednané stravy z důvodů pozdního příletu nebo časného odletu. V tomto případě nevzniká klientům nárok na kompenzaci za nečerpané služby. Dále upozorňujeme, že objednaná strava se vztahuje pouze na stravování v dané ubytovací kapacitě a ne k fakultativním výletům a jiným na místě objednaným službám. Podrobnější informace ohledně stravy naleznete u konkrétní ubytovací kapacity.

 
Cestovní pojištění:

Cestovní pojištění není zahrnuto v ceně katalogových zájezdů ani jiných vyhlašovaných nabídkách pořadatele zájezdu. Pokud zákazník nemá zájem o cestovní komplexní pojištění CK PEGAS TRAVEL je povinen vlastnoručně podepsat přísežné prohlášení, ve kterém uvede, že vlastní cestovní pojištění bez spoluúčastí do minimální výše 1.500.000,-Kč na léčebné výlohy a repatriaci. Tento fakt bude na cestovní smlouvě také uveden. Tímto přísežným prohlášením se také vzdává všech nároků v případě pojistné události k CK PEGAS TRAVEL. V případě, že klient toto přísežné prohlášení CK nedodá k cestovní smlouvě s vlastnoručním podpisem, CK má právo zákazníkovi cestovní komplexní pojištění doúčtovat.

 
Dítě na přistýlce:

Upozorňujeme na skutečnost, že přistýlka nemusí být vždy plnohodnotné  lůžko viz Všeobecné smluvní podmínky CK PEGAS TRAVEL. Pokud jedou dva dospělí s dvěmi dětmi do 12-ti let, upozorňujeme na skutečnost, že za první dítě bude považováno dítě mladší a za druhé dítě bude považováno automaticky dítě starší. Kapacita pokojů s dvěmi přistýlkami je omezena u každého hotelu. Při rezervaci zájezdu musí být potvrzena možnost dvou přistýlek, v opačném případě, může být poskytnuta pouze jedna přistýlka a dítě bez lůžka.

 
Dospělá osoba na přistýlce:

Pokud dospělá osoba cestuje s dalšími dvěmi dospělými osobami a bude ubytována jako 3.osoba v pokoji na přistýlce, vztahuje se na ni sleva až 10% ze základní katalogové ceny, pokud v našem ceníku není určena cena pro 3.dospělou osobu. Upozorňujeme, že se vždy jedná o ubytování na přistýlce, což není plnohodnotné lůžko, např. lehátko, skládací či vysouvací lůžko a podobně. Upozorňujeme, že prostor pokoje se zmenší při obsazení přistýlky. U některých hotelů jsou možné i dvě přistýlky, avšak nelze obsazovat pokoje čtyřmi dospělými osobami. Bližší informace naleznete u specifikací hotelů a ubytovacích kapacit v našem katalogu nebo na internetu.

 
Služby delegáta a asistenční služby:

Služby česky, slovensky nebo anglicky hovořícího delegáta nebo asistenční služby partnerské společnosti jsou k dispozici zákazníkovi při příletu a odletu v zakoupené destinaci. Delegáti česky, slovensky, polsky nebo anglicky hovořící jsou zákazníkovi fyzicky nebo telefonicky k dispozici počas jeho pobytu, ne však každý den. Každý klient je obeznámen, kdy jej přesně delegát navštíví v jeho hotelu a schůzky se zpravidla konají na recepci hotelu. Časové rozpisy mají klienti k dispozici na informačních tabulích nebo jsou jim sděleny ústně při příletu na počátku jejich pobytu. V případě nutnosti mají zákazníci k dispozici telefonní kontakt na delegáta, kterého mohou SMS zprávou bezodkladně kontaktovat a také na NONSTOP linku CK PEGAS TRAVEL 420 777 888 550, kde mohou zaslat SMS zprávu s daným problémem, pokud nejsou schopni jej vyřešit přímo s delegátem.

 
Naše hodnocení:

Hotely, které jsme pro Vás s našimi zahraničními partnery na základě jejich spolehlivých znalostí vybrali, mají oficiální popis a hvězdičkovou kvalifikaci stanovenou příslušným resortem dané země. U každého hotelu také uvádíme naše hodnocení, vyjadřující kvalitu a úroveň služeb. Naše hodnocení se nemusí vždy shodovat s oficiální klasifikací hotelů.

 
Sport a zábava:

Upozorňujeme na skutečnost, že u ubytovacích kapacit, kde naleznete i popis „Sport a zábava“, se jedná o popis, který nabízí ubytovací kapacity, pláže či okolí, kde je ubytovací kapacita umístěna. Služby jsou většinou za poplatek, pokud není zřetelně uvedeno u daného sportu či zábavy, že je zdarma.

 
Důležitá upozornění:

Upřesňující informace ke všem zájezdům pořádaných CK PEGAS TRAVEL. naleznete v katalogu 2014, webových stránkách www.pegas-travel.cz (kde naleznete i aktualizaci cen a příplatků), Všeobecných smluvních podmínkách CK PEGAS TRAVEL a v aktuálním ceníku či vypsaných prodejních akcích 2014 cestovní kanceláře PEGAS TRAVEL. Všechny tyto informace jsou pro klienta závazné a směrodatné. Nejaktuálnější informace včetně oprav tiskových chyb naleznete na stránkách www.pegas-travel.cz. Ceny obsažené v tomto ceníku jsou kalkulovány dle kurzu k 30.10.2013           

Dostupné destinace