Komplexní cestovní pojištění do zahraničí i v tuzemsku


 

Pojištění

Jako součást katalogových zájezdů cestovní kanceláře PEGAS GROUP & TRAVEL a.s. si můžete za doplatek sjednat komplexní cestovní pojištění bez ohledu na věk pojištěného. Pojištění kryje tato rizika:

 

Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb celkem

5.000.000,-Kč

Pojištění léčebných výloh

5.000.000,-Kč

Pojištění asistenčních služeb, repatriace pojištěného celkem

5.000.000,-Kč

Pojištění doplňkových asistenčních služeb s max. plněním do:

Zachraňovací náklady

1 500.000,- Kč

Náklady na vyslání opatrovníka

60.000,- Kč

Náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty

60.000,- Kč

Náklady vzniklé zmeškáním veřejného dopravního prostředku

60.000,- Kč

Náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování

60.000,- Kč

Náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů

60.000,- Kč

Odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo busu

60.000,- Kč

Zprostředkování finanční pomoci pojištěnému

60.000,- Kč

Náklady vzniklé zpožděním zavazadel

5.000,- Kč

Náklady vzniklé zpožděním letu

5.000,- Kč

Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu

150.000,-Kč

Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu (od 10%)

300.000,-Kč

Úrazové pojištění - nemocniční odškodné (za 1 den)

300,- Kč

Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci třetí osoby

1.000.000,-Kč

Pojištění zavazadel – celkový limit plnění

15.000,-Kč

Připojištění zavazadel – jedna věc max.

5.000,- Kč

Pojištění storna zájezdu - 80 % ze storno poplatků, max. plnění

15.000,-Kč

Pojištění nevyužité dovolené

15.000,- Kč

 

K dispozici je Vám také NON STOP asistenční služba europ assistance na tel. 420 296 333 696, která Vám pomůže v naléhavých případech.

 

Cena pojištěn:

 

Země EU, Turecko, Egypt, Izrael: 35,-Kč/den.

 

Cestovní pojištění není součástí ceny katalogových ani jiných nabídek zájezdů.

Pokud si zákazník nesjedná komplexní cestovní pojištění CK PEGAS GROUP & TRAVEL a.s. musí podepsat prohlášení o tom, že si samostatně uzavřel jiné cestovní pojištění do minimální výše 1,5 milionů Kč bez spoluúčasti na léčebné výlohy a repatriaci. Tento fakt bude na cestovní smlouvě také uveden. Tímto přísežným prohlášením se také vzdává všech nároků v případě pojistné události u CK PEGAS GROUP & TRAVEL a.s. Jestliže klient nedodá toto vlastnoručně podepsané prohlášení k cestovní smlouvě, potom si CK vyhrazuje právo zákazníkovi komplexní cestovní pojištění zaúčtovat.

 

Všeobecné smluvní podmínky cestovního pojištění:

UCZ/Ces/16

Smluvním ujednáním

 

Formuláře pro ohlášení pojistných událostí:

Pro léčebné výlohy, odpovědnost a zavazadla:
https://www.travsupsys.sk/download/PU_Uniqa_CP.pdf

Pro úrazové pojištění:
https://www.travsupsys.sk/download/PU_Uniqa_UP.pdf

Pro storno zájezdu nebo služeb:
https://www.travsupsys.sk/download/PU_Uniqa_ST.pdf

Dostupné destinace